اندیکاتور TRexتایم های فرکتالیحد سود و حد ضررگام های حرکتی بلندگام های حرکتی کوتاهATR

Image

اندیکاتور سبک تریگر پرایس اکشن با نام مستعار TRex اندیکاتوری است اختصاصی و برنامه نویسی شده بر اساس تایم های فرکتالی و ATR

در این اندیکاتور کلیه اطلاعات لازم از جمله حد سود، حد ضرر و ... که شما برای ترید با سبک تریگر پرایس اکشن نیاز دارید پیش بینی شده و در صورت ارائه هرنسخه جدید این صفحه به روز رسانی خواهد شد

از جمله امکانات این اندیکاتور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:


  • گام های حرکتی بلند
  • گام های حرکتی کوتاه
  • ATR تایم های فرکتالی
  • حد سود
  • حد ضرر
  • زمان بسته شدن کندل
  • نمایش میزان اسپرد
آخرین نسخه - SD.TRex G20